Case

Aktivitetsbaseret rengøring

Rengøring ud fra anvendt tid

Ved at måle på, hvor meget dine toiletter er besøgte, kan du koordinere din rengøring med, hvornår det faktisk er nødvendigt at rengøre – hvis det er nødvendigt. På de dertil indrettede dashboards kan brugerne angive, hvad der skal vises og hvilke funktioner der skal være tilgængelige, som en ‘Rengjort’-knap. Den bruges af rengøringspersonalet, når de har gjort netop dét toilet rent. 

Det kan vise sig, at et enkelt af toiletterne ikke er blevet anvendt i en periode – så er det selvfølgelig ikke nødvendigt at anvende skrappe rengøringsmidler og rengøringspersonalets tid på at gøre dét toilet rent.

Når rengøringspersonalet har været forbi et givent toilet, angives at der er blevet gjort rent og målingerne vil starte forfra. 

FN’s Verdensmål